Procedura dotycząca zasad postępowania zwiększających bezpieczeństwo i minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19

Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. Zabronione jest …

LIST DO RODZICÓW NOWO PRZYJĘTYCH PRZEDSZKOLAKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/22

DRODZY RODZICE Dziękujemy Wam za zaufanie, jakim nas obdarzyliście wybierając nasze Przedszkolei powierzając nam Dzieci. Kochamy swoją pracę i uwielbiamy Naszych Przedszkolaków. Dołożymy wszelkich starań, aby Dzieci czuły się w naszym Przedszkolu bezpieczne i szczęśliwe. WAŻNA INFORMACJA!!!!! Uprzejmie informujemy, że …

Wycieczka

Wczoraj odbyła się wycieczka do Osówki – pogoda i humory dopisały. Dzieci miło spędziły czas w pięknym miejscu na w otoczeniu przyrody. Miały okazję pojeździć na koniu, przejechać się bryczką, bawić się na placu zabaw, skakać na trampolinie, a po …

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Miesiąc: czerwiec 2021 r.III tydzień: „Czym podróżujemy?”Opracowała: mgr Agnieszka StelmachDziecko:● rozumie i przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek● czerpie radość i zacieśnia przyjacielskie relacje z rówieśnikami● utrwala nazwy pojazdów● poznaje zasady podróżowania różnymi środkami transportu ● doskonali pamięć i wymowę poprzez …