Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne
II grupa

Miesiąc: luty 2021 r.III tydzień: „Zwierzęta egzotyczne”Opracowała: mgr Agnieszka Stelmach Dziecko:● zdobywa nową wiedzę przyrodniczą dotyczącą zwierząt egzotycznych● rozwija umiejętność uważnego słuchania i wypowiadania się na temat treści utworu● dostrzega humorystyczne aspekty utworu● zwraca uwagę na zachowania proekologiczne● wzbogaca swój …