Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – dzieci 3,4 letnie – marzec 2021

TYDZIEŃ III: Czekamy na wiosnę – (15.03 – 19.03.2021) Cele edukacyjne: Rozwijanie pamięci słuchowej. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Tworzenie zrozumiałych, poprawnych wypowiedzi. Uważne słuchanie nauczyciela. Doskonalenie umiejętności przeliczania. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na wskazaną cechę. Doskonalenie sprawności manualnej. …

Zmiana zasad konkursu rodzinnego „Wielkanocna ozdoba”

W związku z interwencją Państwowego Inspektora Sanitarno – Epidemiologicznegoi wytycznymi GIS następuje zmiana zasad konkursu rodzinnego „Wielkanocna ozdoba”.Konkurs zostanie w tym roku przeprowadzony drogą elektroniczną. Prosimy Państwao przesyłanie fotografii prac na adres: astelmach@p6.lublin.eu . Termin przyjmowania prac: 24.03.2021 r. (środa). …