Spotkanie ze Studentami Medycyny

W dniu dzisiejszym, rozpoczęliśmy zajęcia w ramach projektu zdrowotnego. Zajęcia będą prowadzić studentki kierunku lekarskiego, które są członkiniami organizacji ,,Młodzi medycy z Przedszkolem”. Całe przedsięwzięcie będzie prowadzone w formie zabaw, które przypominają realistyczną sytuację by przedszkolaki nie bały się w …