Nazywamy obrazki i części ciała

Marta Cholewińska

Grupa I

Posłuchaj i powtórz:

ball
train
teddy bear

Grupa II

Posłuchaj i wskaż odpowiednie części ciała wilka a następnie go pokoloruj :

Hands – ręce

Eyes – oczy

Ears – uszy

Teeth – zęby