Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Miesiąc: czerwiec 2021 r.III tydzień: „Czym podróżujemy?”Opracowała: mgr Agnieszka StelmachDziecko:● rozumie i przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek● czerpie radość i zacieśnia przyjacielskie relacje z rówieśnikami● utrwala nazwy pojazdów● poznaje zasady podróżowania różnymi środkami transportu ● doskonali pamięć i wymowę poprzez …