LIST DO RODZICÓW NOWO PRZYJĘTYCH PRZEDSZKOLAKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/22

DRODZY RODZICE Dziękujemy Wam za zaufanie, jakim nas obdarzyliście wybierając nasze Przedszkolei powierzając nam Dzieci. Kochamy swoją pracę i uwielbiamy Naszych Przedszkolaków. Dołożymy wszelkich starań, aby Dzieci czuły się w naszym Przedszkolu bezpieczne i szczęśliwe. WAŻNA INFORMACJA!!!!! Uprzejmie informujemy, że …

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Miesiąc: czerwiec 2021 r.III tydzień: „Czym podróżujemy?”Opracowała: mgr Agnieszka StelmachDziecko:● rozumie i przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek● czerpie radość i zacieśnia przyjacielskie relacje z rówieśnikami● utrwala nazwy pojazdów● poznaje zasady podróżowania różnymi środkami transportu ● doskonali pamięć i wymowę poprzez …