Grupa I

Nauczycielki pracujące w grupie
Agnieszka Żółkowska           agnieszka.zolkowska@p6.lublin.eu
Małgorzata Tesarowicz        malgorzata.tesarowicz@p6.lublin.eu
Anna Urbaś-Ostrowska

Do grupy I uczęszczają dzieci trzyletnie i czteroletnie.

Grupa II

Nauczycielki pracujące w grupie
Agnieszka Stelmach        astelmach@p6.lublin.eu
Magdalena Pruska          magda.pruska@p6.lublin.eu

Do grupy I uczęszczają dzieci pięcioletnie i sześcioletnie.
Sześciolatki realizują roczne przygotowanie przedszkolne „Zerówka”