KONKURS!!!

    Serdecznie zapraszamy

wszystkie przedszkolaki z naszego przedszkola 

do wzięcia udziału w konkursie plastycznym 

„Mój EkoProjekt”

 

Cele:

  • rozwijanie kreatywności, wyobraźni, uzdolnień plastycznych;
  • propagowanie idei recyklingu;
  • ukazanie, że odpadki można powtórnie wykorzystać;
  • rozwijanie postaw ekologicznych poprzez zabawę;
  • kształtowanie wrażliwości na środowisko;
  • wyrażanie siebie w formie plastycznej.

Regulamin konkursu:

  1. Forma prac:

– prace wykonane dowolną techniką plastyczną z wykorzystaniem odpadków (papier, makulatura, butelki, kartony, opakowania, zakrętki, rolki po papierze, żarówki itp.);

– prace przestrzenne, 3D (np. rzeźby, przedmioty użytkowe).

2. Zdjęcie pracy (może być 2 lub 3 zdjęcia, aby zaprezentować dokładniej) wraz z tytułem wysyłamy na e-mail magda.pruska@p6.lublin.eu do 30 kwietnia 2020 r.

3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

         – dzieci 3-4 letnie,

         – dzieci 5-6 letnie.

4. Komisja konkursowa przewiduje przyznanie: I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

5. Kryteria oceny prac: oryginalność, pomysłowość, walory estetyczne.

6. Ogłoszenie wyników 6 maja 2020r. na stronie przedszkola.

7. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane  w „galerii” na stronie przedszkola.

8. Nagrody dla zwycięzców będą do odebrania w przedszkolu w ustalonym terminie.

9. Dla wszystkich przedszkolaków, które wezmą udział w konkursie przewidziane są dyplomy.