Przedszkole nr 6 w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastyczno – technicznym „Wielkanoc tuż, tuż …”

Cele konkursu:
• propagowanie tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi
• rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka
• doskonalenie sprawności manualnej
• promowanie dziecięcej twórczości w szerszym środowisku
Regulamin:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat
2. Zadanie konkursowe: wykonanie przestrzennej ozdoby wielkanocnej
3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3, 4 letnie oraz dzieci 5, 6 letnie
4. Ocenie podlegać będą walory estetyczne i artystyczne pracy, samodzielność wykonania oraz zgodność z tematem
5. Każda ozdoba powinna zawierać metryczką wypełnioną komputerowo (imię, nazwisko i wiek dziecka, nazwę i adres placówki oraz imię, nazwisko i adres e-mailowy nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana)
6. Do pracy należy dołączyć oświadczenie Rodziców lub Opiekunów prawnych dziecka (zał. nr 1)
7. Prace należy dostarczyć lub nadesłać na adres organizatora:
Konkurs „Wielkanoc tuż, tuż…”
Przedszkole nr 6
ul. Sieroca 13
20-089 Lublin
8. Termin nadsyłania prac: 22.03.2021 r.
9. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 26.03.2021 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej placówki p6.lublin.eu oraz stronie internetowej blizejprzedszkola.pl
10.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora
11. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu oraz pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników oraz nauczycieli pod kierunkiem których zostały wykonane prace
12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu

Zapraszamy do udziału!

Organizator:
mgr Agnieszka Stelmach
mgr Agnieszka Żółkowska