Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie
Przedszkole nr 6
ul. Sieroca 17
20-089 Lublin
sekretariat tel.  81 747 48 49,   kom. 504 847 150  email: poczta@sp25.lublin.eu                        
intendent kom. 504 847 091
grupa I i II tel. 81 747 62 22;
grupa III tel.  81 747 48 49,   kom. 504 847 150