Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu


Za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą poza bezpłatne minimum programowe wynoszące 5 godzin dziennie opłata wynosi 1 zł.
Stawka żywieniowa za jeden dzień wynosi 8 zł.

Opłaty naliczane są za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu. Rodzice powinni uregulować należności do 10 dnia następnego miesiąca.