Październik

Tematyka tygodni w październiku:

Tydzień I: Owoce

Tydzień II: Warzywa

Tydzień III: Zwierzęta w lesie jesienią.

Tydzień IV: Ptaki jesienią.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik 2020 opracowane

przez A. Żółkowską, dla dzieci 3- 4 letnich:

 • rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw,
 • kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary wg wybranej cechy,
 • wdrażanie do rozróżniania i nazywania popularnych owoców, uwrażliwienie zmysłów smaku i węchu,
 • kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby,
 • kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określania w którym zbiorze jest mniej, więcej i tyle samo,
 • poszerzenie wiedzy przyrodniczej, rozpoznawanie liści,
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 • doskonalenie dużej motoryki
 • uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się,
 • kształtowania poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych- porównywanie wielkości drzew, posługiwanie się określeniami wysokie niskie,
 • zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi,
 • rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne.

Deszczowa piosenka

Kap, kap, kap kapu kap

sto melodii deszczyk zna.

Śpiew sobie w drzewach, na okapie gra.

Chlupu, chlup, chlupu, chlup

o parapet tup, tup, tup.

Tupie sobie deszczyk

o stopeczkach stu.

Stuku, stuk, stuku, stuk,

w szybę okna puk, puk, puk.

Stuka sobie deszczyk,

o paluszkach stu.

Owocowy blues

Na zmartwienia i na żale
dżem ci zrobi doskonale,
bowiem w dżemie siła dżemie.
Owocowy blues!

ref: Blues, blues, blues owocowy,
taniec pyszny to i zdrowy,
słodki jak jabłkowy mus!
Owocowy blues.

Na zgryzoty i kłopoty
bardzo dobre są kompoty,
czy śliwkowe, czy gruszkowe
każdy o tym wie.

Chcesz być silny tak jak smok,
owocowy tankuj sok!
Malinowy, porzeczkowy,
każdy dobry jest!