Plan na styczeń

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej na miesiąc styczeń dla grupy I w oparciu o podstawę programową, opracowany przez
A. Żółkowską:

Tematyka tygodni:

Tydzień I: Pomagamy ptakom przetrwać zimę.

Cele edukacyjne:

 • przyswajanie nazw niektórych ptaków zimujących w naszym kraju,
 • poprawne nazywanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku,
 • rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków i zwierząt podczas zimy,
 • poznanie sposobów dokarmiania ptaków,
 • dopasowanie właściwego pokarmu do zwierzęcia,
 • poznanie zawodu leśniczego,
 • umieszczenie karmnika za oknem – obserwacja skrzydlatych gości,
 • porównywanie liczby ptaków, określanie gdzie jest więcej, a gdzie mniej.

Wiersz: Ptaki w karmniku

Zima biała ptaszki zawołała,
Przyleciały do karmnika:
Wróbel, gil, sikorka,
Jakie ziarna im podały: Paweł, Jaś, Iwonka?

Piosenka: Pięć dzwoneczków

I Pięć dzwoneczków mamy,
pięknie na nich gramy.
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la

II Cztery dzwonki mamy,
Pięknie na nich gramy
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la

III Trzy dzwoneczki mamy,
Pięknie na nich gramy
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la

IV Dwa dzwoneczki mamy,
Pięknie na nich gramy
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la

V jeden dzwonek mamy
Pięknie na nim gramy
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la

VI Dzwonki nam zabrali,
Nie będziemy grali.

Tydzień II: W lodowej krainie

Cele edukacyjne:

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej i wzbogacanie wiedzy o świecie,
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadań, rozwijanie spostrzegawczości i poprawnej mowy,
 • obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie zimą,
 • doskonalenie sprawności motoryki małej,
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
 • wdrażanie do poznawania i przestrzegania reguł oraz kształtowanie odporności emocjonalnej,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami głównymi w zakresie 1- 6, rozwijanie uwagi i spostrzegawczości.

Wiersz: Pięciu przyjaciół

Mały pingwin: tup, tup, tup,
Za nim drugi: człap, człap,człap,
Trzeci piszczy: pi, pi, pi
Czwarty płacze: au, au, au,
piąty skacze: tap, tap, tap.
Pięć pingwinków czarno- białych,
to grupa przyjaciół wspaniałych

Piosenka: Pingwinek
O jak przyjemnie i jak wesoło w Pingwinka bawić się się się,
Raz nóżka lewa, raz nóżka prawa,
Do przodu, do tyłu i raz, dwa i trzy.