Przedszkole Nr 6 w Lublinie jest najstarszą placówką w mieście, która została założona
w 1911 r. i kontynuuje swoją działalność do dnia dzisiejszego. 

Przedszkole znajduje się w dzielnicy Śródmieście przy ul. Sierocej 13 w wolnostojącym, parterowym obiekcie. Budynek został zmodernizowany i jest w pełni dostosowany do potrzeb dzieci.
Przedszkole oferuje 50 miejsc dla dzieci – w dwóch grupach wiekowych, I gr. 3-4-latki, II gr. 5-6-latki.
Przedszkole czynne jest w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców, tj. 6:00 – 17:00.

Sale zajęć są wielofunkcyjne, nowocześnie umeblowane. W salach znajdują się atrakcyjne kąciki tematyczne oraz pomoce dydaktyczne.

Teren przedszkola jest ogrodzony i dysponuje dużym ogrodem. W ogrodzie znajduje się atrakcyjny
i bezpieczny sprzęt do zabaw i odpoczynku. Wysokie drzewa zapewniają cień w najbardziej upalne dni.

Celem głównym naszego przedszkola jest

zaspokojenie potrzeb i oczekiwań wychowanków oraz rodziców. Przedszkole jest przyjazne dziecku. Realizuje koncepcję przedszkola otwartego, związanego z rodziną i społecznością lokalną.

Nasze przedszkole zapewnia:


– troskliwą, fachową opiekę i świetną zabawę – zabawy i zajęcia prowadzone przez kompetentnych
i wykwalifikowanych nauczycieli
– bogatą ofertę metod, form i treści z wykorzystaniem nowoczesnych technologii mających na celu wszechstronny rozwój dziecka
– realizację programów opartych na Podstawie programowej wychowania przedszkolnego
– wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia nauki w szkole,
– naukę j. angielskiego,
– zabawy muzyczne przy pianinie,
– kształtuje poczucie własnej wartości i koleżeństwa,
– naukę tolerancji, akceptacji i poszanowania każdego człowieka,
– pomoc psychologiczną i pedagogiczną – zajęcia logopedyczne,
– zajęcia dodatkowe : gimnastykę ogólnorozwojową z elementami gimnastyki korekcyjnej, religię,
– spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wycieczki
– zdrowe i smaczne posiłki sporządzone w kuchni przedszkolnej.

Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego potrzeb i możliwości, w poczuciu akceptacji, tolerancji i bezpieczeństwa. Umożliwiamy samorealizację, zabawę z rówieśnikami, kreatywne myślenie, działanie i przeżywanie. Ponadto umożliwiamy uczestniczenie w ciekawych zajęciach oraz poznawanie otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

Wszyscy pracownicy przestrzegają praw dziecka, współdziałają ze sobą, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną, dzięki której dzieci czują się akceptowane, bezpieczne i szczęśliwe.

Nasze przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania.
Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.

Realizujemy projekty edukacyjne we współpracy z instytucjami działającymi na rzecz edukacji dzieci.

Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym i bierze udział w wielu akcjach charytatywnych oraz na rzecz ochrony środowiska.

W naszej placówce każde dziecko jest ważne i czuje się wyjątkowo.