Od dnia 1 marca 2021r., od godz. 8.00
do 12 marca 2021r. do godz. 15.00. prowadzona jest rekrutacja do przedszkola.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy, w terminie rekrutacji, tj. od 1 marca br. do dnia 12 marca br. :

1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu

2. wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów

3. kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy
rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami
podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola
lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

Tutaj zobaczysz film instruktażowy dot. sposobu składania wniosku.

Na tej stronie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o tegorocznej rekrutacji.

Zasady rekrutacji do publicznego przedszkola
i innej formy wychowania przedszkolnego:

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.
Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;

W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

O przyjęciu do przedszkola nie decyduje kolejność składania wniosków.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych obowiązujące

w Mieście Lublinie

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od  1 marca br., od godz. 8.00 do 12 marca br. do godz. 15.00
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 
  12 kwietnia  br. godz. 12.00
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 12 kwietnia br. od godz. 12.00 do 16 kwietnia br.
  do godz. 15.00
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
  19 kwietnia br. godz. 12.00
 5. W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
 6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
  w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
  w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Szanowni Państwo rozpoczęliśmy pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego.

Prezydent Miasta Lublin wydał Zarządzenie nr 7/1/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów.

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola mogą składać deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego od 15.02.2021
godz.8.00 do 26.02.2021 godz.12.00
Deklaracje dostępne są do pobrania u nauczycielek w grupach.