Spotkanie ze Studentami Medycyny

W dniu dzisiejszym, rozpoczęliśmy zajęcia w ramach projektu zdrowotnego. Zajęcia będą prowadzić studentki kierunku lekarskiego, które są członkiniami organizacji ,,Młodzi medycy z Przedszkolem”. Całe przedsięwzięcie będzie prowadzone w formie zabaw, które przypominają realistyczną sytuację by przedszkolaki nie bały się w przyszłości białego personelu. Dzisiaj dzieci dostały dzienniczek, w którym będą zbierać pieczątki potwierdzające udział w zajęciach. Na pierwszym spotkaniu przedszkolaki oswajały się z lekarzem i podstawowymi czynnościami medycznymi. Mierzyły ciśnienie krwi i bicie serca, zobaczyły w jaki sposób mierzy się w organizmie cukier, osłuchiwały klatkę piersiową za pomocą stetoskopu. Były prawdziwymi lekarzami leczącymi swoje małe pluszaki. Na koniec dostały naklejkę dzielny pacjent. Paniom Justynie i Julii dziękujemy za zajęcia, a mamie Huberta- Pani Agacie za pomoc w ich organizacji.