Zabawy

Marta Cholewińska

Grupa I

Zabawa Who’s wearing blue/ red/ yellow ?- osoba zadaje pytanie Kto ma na sobie kolor niebieski/ czerwony/ żółty ? i trzeba wymienić imię tej osoby.

Grupa II

Zabawa The stand up/ sit down game. Siedzimy w kole I osoba wybiera jedną rzecz I mówi np. I like bananas. Jeżeli druga osoba również lubi to wstaje i mówi : I like bananas a jeżeli nie lubi to mówi : I don’t like bananas i siedzi dalej .

tomatoes
apples
cake
ce ceam