Zamierzenia dydaktyczne-wychowawcze

IV Kocham moją mamę i mojego tatę

Dziecko:

 • wie w jaki sposób można pomoc rodzicom w domowych obowiązkach;
 • opisuje wygląd mamy i taty;
 • recytuje krótkie wierszyki;
 • potrafi zaśpiewać piosenkę „ Gdzie jest tata?”, „Obronię cię mamo”;
 • recytuje, śpiewa, tańczy – występując w przestawieniu z okazji Dnia Mamy i Taty;
 • rozwija umiejętność wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych;
 • dodaje i odejmuje na konkretach;
 • rozwija szybkość, zręczność, zwinność;
 • ćwiczy pamięć muzyczną i słuch;
 • ilustruje ruchem piosenkę;
 • rozwija twórczą ekspresję ruchową;
 • wzbogaca zasób słownictwa;
 • uważnie słucha utworów literackich;
 • bierze udział w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach;
 • rozwija zdolności manualne, wyobraźnię i kreatywność podczas wykonywania prac plastycznych.