Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

II Na majowej łące

Dziecko:

 • opisuje obrazek, nazywa charakterystyczne rośliny , zwierzęta, owady występujące na łące;
 • zna cykl rozwojowy motyla;
 • zapoznało się z ciekawostkami na temat pszczół;
 • rozwija umiejętność wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych;
 • rozwija szybkość, zręczność, zwinność;
 • ćwiczy pamięć muzyczną i słuch;
 • ilustruje ruchem piosenkę;
 • rozwija twórczą ekspresję ruchową;
 • wzbogaca zasób słownictwa;
 • zapoznało się z obrazem graficznym liczby 10;
 • utrwaliło nazwy figur geometrycznych;
 • tworzy zbiory, porównuje liczebność i przelicza elementy;
 • uważnie słucha utworów literackich;
 • bierze udział w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach;
 • rozwija zdolności manualne, wyobraźnię i kreatywność podczas wykonywania prac plastycznych.