Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

II Gdzie pracują rodzice

Dziecko:

 • potrafi nazwać różne zawody, które widzi na obrazkach;
 • wypowiada się na temat zawodów wykonywanych przez rodziców;
 • recytuje krótkie wierszyki;
 • Potrafi zaśpiewać piosenkę „ Gdzie jest tata?”, „Obronię cię mamo”;
 • zapoznało się ze sposobem odczytywania godzin na zegarze elektronicznym i wskazówkowym;
 • zapoznało się z budową i funkcją kalendarza;
 • poszerzyło zasób słownictwa o wyrażenia związane z określaniem czasu;
 • utrwaliło nazwy dni tygodnia, miesięcy oraz pór roku;
 • rozwija umiejętność wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych;
 • rozwija szybkość, zręczność, zwinność;
 • ćwiczy pamięć muzyczną i słuch;
 • ilustruje ruchem piosenkę;
 • rozwija twórczą ekspresję ruchową;
 • wzbogaca zasób słownictwa;
 • uważnie słucha utworów literackich;
 • bierze udział w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach;
 • rozwija zdolności manualne, wyobraźnię i kreatywność podczas wykonywania prac plastycznych.