Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – 3,4 latki – grudzień 2020

TYDZIEŃ I: Odwiedzi nas Mikołaj ( 30.11 – 4.12.2020 )

Cele edukacyjne:

  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
  • Zachęcanie do zgodnej zabawy z innymi dziećmi.
  • Doskonalenie orientacji w przestrzeni.
  • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się, używanie zwrotów grzecznościowych.
  • Tworzenie miłej, serdecznej atmosfery w przedszkolu w oczekiwaniu na Mikołaja.
  • Uwrażliwianie dzieci na to, że każde dziecko ma równe prawa do zabawy.
  • Rozwijanie sprawności ruchowej.
  • Wdrażanie do słuchania innych.
  • Doskonalenie umiejętności liczenia.
  • Doskonalenie czynności higienicznych.

Piosenka pt. „Dzyń, dzyń, dzyń Mikołaju”

Siedzę cichuteńko,
patrzę na okienko,
poruszyły się zasłonki!
Chyba już go widzę!
chyba już go słyszę, zabrzęczały
jego sanek dzwonki.

Ref:
Dzyń, dzyń. dzyń,
Mikołaju Święty,
dzyń. dzyń, dzyń,
przynieś nam prezenty – 2x

Co to? co to? co to?
Kto to? kto to? kto to?
Pan Mikołaj już się skrada,
O jej! Ja się boję
ale bać się chyba nie wypada.

Ref:
Dzyń, dzyń…