Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – 3,4 latki – listopad 2020

TYDZIEŃ I: Listopadowy wiatr ( 02.11-06.11.2020 )

Cele edukacyjne:

 • Wzbogacanie słownictwa u dzieci.
 • Obserwowanie zjawisk atmosferycznych.
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych.
 • Uwrażliwianie dzieci na zmienną pogodę.
 • Rozwijanie mowy.
 • Wdrażanie do dbania o porządek w otoczeniu, sprzątanie zabawek.
 • Budowanie krótkich wypowiedzi.
 • Wdrażanie do słuchania, reagowanie na polecenia nauczyciela.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych u dzieci.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych.
 • Kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej.
 • Kształcenie umiejętności liczenia.
 • Zapoznanie dzieci z zasadą działania latawca.

Wiersz pt.„Wiatraki”

Siadły razem przedszkolaczki,

kolorowe tną wiatraczki.

Przypiąć różki – łatwa praca:

już wiatraczek się obraca.

Już gotowy drugi, trzeci.

Każdy rad by jak ptak lecieć

i trzepoce się nad głową,

miga w górze kolorowo.