Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – 3,4 latki – wrzesień 2020

TYDZIEŃ I, II: W przedszkolu

Cele edukacyjne:

1.Zapoznanie dzieci z budynkiem przedszkola, z salami i innymi pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu: szatnią, łazienką, salą grupy starszej.

2. Poznanie imion kolegów i koleżanek z grupy.

3. Wspólne ustalenie zasad w grupie – kodeks przedszkolaka.

4. Zachęcanie dzieci do dbania o swoje bezpieczeństwo w przedszkolu, ogrodzie przedszkolnym.

5. Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo w przedszkolu:

– nie oddalanie się od osób pracujących w przedszkolu

– opuszczanie przedszkola tylko z osobami upoważnionymi

– informowanie nauczycielki o potrzebie odejścia z miejsca zabawy

6. Zapoznanie dzieci z ogrodem przedszkolnym.

7. Kształtowanie przynależności do grupy przedszkolnej.

8. Doskonalenie czynności higienicznych i samoobsługowych.

9. Zapoznanie dzieci ze swoją półeczką, znaczkiem.

10. Wdrażanie do dbania o porządek w otoczeniu.

11.Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.

12.Wdrażanie do słuchania.

13.Rozbudzanie wrażliwości na muzykę.

14.Rozpoznawanie i nazywanie części ciała.

15.Rozwijanie umiejętności liczenia, kształtowanie pojęcia para.

16.Rozwijanie umiejętności manualnych.

17.Rozwijanie sprawności ruchowej.

Wiersz pt. „Czyste ręce” I. Salach

Dziś od rana plusk w łazience,

to maluchy myją ręce.

Najpierw w wodzie opłukują,

potem mydłem nasmarują.

Znowu woda istny cud!

w umywalkę puk, puk, puk!

Jeszcze tylko kran zakręcę

i już czyste moje ręce.

Piosenka pt. „Śpiewanka przedszkolaka”

1. Do przedszkola co dzień rano idę z tatą albo z mamą.

W szatni daję im całusa i do sali szybko ruszam.

Ref. Przedszkolaczek to jest zuch, zuch nie byle jaki,

do przedszkola raz i dwa idą przedszkolaki.

2. Pani śpiewa nam piosenki a my na dzwoneczkach gramy.

Malujemy malowanki, wieżę z klocków układamy.

Ref. Przedszkolaczek to jest zuch…

3. Do ogródka wychodzimy, w chowanego się bawimy,

a na obiad wszystko zjemy, bo urosnąć duzi chcemy.

Ref. Przedszkolaczek to jest zuch…