Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

I Marcowa pogoda

Dziecko:

 • potrafi wyjaśnić przysłowie: „W marcu jak w garncu”,
 • jest zainteresowane przyrodą, chętnie obserwuje zmienną, marcową pogodę i zmiany w przyrodzie w okresie przedwiośnia,
 • zna symbole pogody, prowadzi obserwacje pogody,
 • zapisuje zmiany pogody w „Kalendarzu pogody”,
 • wie, co oznacza słowo przedwiośnie i jakie zmiany w przyrodzie są z tym związane,
 • potrafi zaśpiewać piosenkę pt.: „Maszeruje wiosna”,
 • rozwija umiejętność uogólniania, wnioskowania i wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych,
 • rozwija szybkość, zręczność, zwinność,
 • ćwiczy pamięć muzyczną i słuch,
 • tworzy akompaniament na instrumentach perkusyjnych,
 • rozwija twórczą ekspresję ruchową,
 • wzbogaca zasób słownictwa,
 • doskonali umiejętność ważenia,
 • uczy się jak przedstawiać liczbę za pomocą sumy liczb,
 • uważnie słucha utworów literackich,
 • bierze udział w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach,
 • rozwija zdolności manualne, wyobraźnię i kreatywność podczas wykonywania prac plastycznych.