Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

I Lublin – moje miasto

Dziecko:

 • zapoznało się z charakterystycznymi miejscami i zabytkami Lublina;
 • zna treść legendy pt.: „Skąd się wzięła nazwa miasta Lublin?”;
 • wie jak wygląda oraz potrafi opisać herb Lublina;
 • potrafi zaśpiewać piosenkę pt. „Maszeruje wiosna”;
 • rozwija umiejętność wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych;
 • rozwija szybkość, zręczność, zwinność;
 • ćwiczy pamięć muzyczną i słuch;
 • ilustruje ruchem piosenkę;
 • rozwija twórczą ekspresję ruchową;
 • wzbogaca zasób słownictwa;
 • doskonali umiejętność porównywanie liczby elementów, potrafi użyć znaków matematycznych: <,>,=;
 • dodaje i odejmuje na konkretach, utrwala znajomość cyfr oraz znaków matematycznych: =,+,- .
 • uważnie słucha utworów literackich;
 • bierze udział w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach;
 • rozwija zdolności manualne, wyobraźnię i kreatywność podczas wykonywania prac plastycznych.