Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – dzieci 3,4 letnie – marzec 2021

TYDZIEŃ III: Czekamy na wiosnę – (15.03 – 19.03.2021)

Cele edukacyjne:

 • Rozwijanie pamięci słuchowej.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Tworzenie zrozumiałych, poprawnych wypowiedzi.
 • Uważne słuchanie nauczyciela.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na wskazaną cechę.
 • Doskonalenie sprawności manualnej.
 • Zapoznanie ze zwyczajem topienia Marzanny.
 • Zapoznanie z czynnikami niezbędnymi do wzrostu rośliny.
 • Kształtowanie nawyku dbania o rośliny.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych.

Wiersz pt. „Koniec zimy”

Biały śnieżek jak dywanik,

a w nim główki pochylone,

to przebiśnieg i krokusik,

do słoneczka wychylone.

Wkrótce bocian zaklekoce

i skowronka usłyszymy,

to przedwiośnie już ogłasza

koniec zimy.

Piosenka pt. „Bociany wracają”

muzyka K. Kryszpota

słowa D. Kossakowska

I W stawie żaby się zebrały,

głośno dyskutują.

Czy to prawda, że bociany

jutro przylatują?

Ref: Rech, rech, kum, kum,

rech, rech, kum,

bociany, bociany.

Rech, rech, kum, kum,

rech, rech, kum,

jutro będą tu.

I Wszystkie gniazda już gotowe,

bociany witają.

Przestraszone żabki małe,

w górę spoglądają

Ref: Rech, rech, kum, kum…