Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – grupa II

Miesiąc: marzec 2021

V Wielkanoc

Dziecko:

 • zapoznało się ze zwyczajami związanymi z Wielkanocą;
 • zna nazwy tradycyjnych potraw  i ciast wielkanocnych;
 • wie, co to są pisanki, kraszanki i zna różne sposoby wykonywania pisanek;
 • potrafi zaśpiewać piosenkę pt. „Kolorowe pisanki”;
 • rozwija umiejętność wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych;
 • rozwija szybkość, zręczność, zwinność;
 • ćwiczy pamięć muzyczną i słuch;
 • ilustruje ruchem piosenkę;
 • rozwija twórczą ekspresję ruchową;
 • wzbogaca zasób słownictwa;
 • doskonali umiejętność tworzenia zbiorów, liczenia i porównywania liczby elementów w zbiorach;
 • uważnie słucha utworów literackich;
 •  bierze udział w zabawach  muzyczno-rytmicznych przy piosenkach;
 •  rozwija zdolności manualne, wyobraźnię i kreatywność podczas wykonywania prac plastycznych.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Grupa II

Miesiąc: marzec 2021

V Wielkanoc

Dziecko:

 • zapoznało się ze zwyczajami związanymi z Wielkanocą;
 • zna nazwy tradycyjnych potraw  i ciast wielkanocnych ;
 • wie, co to są pisanki, kraszanki i zna różne sposoby wykonywania pisanek;
 • potrafi zaśpiewać piosenkę pt. „Kolorowe pisanki”;
 • rozwija umiejętność wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych;
 • rozwija szybkość, zręczność, zwinność;
 • ćwiczy pamięć muzyczną i słuch;
 • ilustruje ruchem piosenkę;
 • rozwija twórczą ekspresję ruchową;
 • wzbogaca zasób słownictwa;
 • doskonali umiejętność tworzenia zbiorów, liczenia i porównywania liczby elementów w zbiorach;
 • uważnie słucha utworów literackich;
 •  bierze udział w zabawach  muzyczno-rytmicznych przy piosenkach;
 •  rozwija zdolności manualne, wyobraźnię i kreatywność podczas wykonywania prac plastycznych.

Grupa II

Miesiąc: marzec 2021

V Wielkanoc

Dziecko:

 • zapoznało się ze zwyczajami związanymi z Wielkanocą;
 • zna nazwy tradycyjnych potraw  i ciast wielkanocnych ;
 • wie, co to są pisanki, kraszanki i zna różne sposoby wykonywania pisanek;
 • potrafi zaśpiewać piosenkę pt. „Kolorowe pisanki”;
 • rozwija umiejętność wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych;
 • rozwija szybkość, zręczność, zwinność;
 • ćwiczy pamięć muzyczną i słuch;
 • ilustruje ruchem piosenkę;
 • rozwija twórczą ekspresję ruchową;
 • wzbogaca zasób słownictwa;
 • doskonali umiejętność tworzenia zbiorów, liczenia i porównywania liczby elementów w zbiorach;
 • uważnie słucha utworów literackich;
 •  bierze udział w zabawach  muzyczno-rytmicznych przy piosenkach;
 •  rozwija zdolności manualne, wyobraźnię i kreatywność podczas wykonywania prac plastycznych.