Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze LISTOPAD

IV Jak przekazujemy informacje

Dziecko:

 • zapoznało się z literą „K, k” wielką i małą , drukowaną i pisaną;
 • pisze nowo poznaną literę po śladzie i samodzielnie;
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej wyrazów;
 • zapoznało się z różnymi rodzajami pocztówek, kart i znaczków pocztowych, wypowiada się na ich temat;
 • zapoznało się z wyglądem poczty (zewnętrznym – budynkiem i wewnętrznymi pomieszczeniami);
 • wie jak prawidłowo nakleić znaczek pocztowy;
 • wie gdzie i jak wysłać list;
 • zapoznało się z różnymi rodzajami telefonów (stacjonarny, stacjonarny bezprzewodowy, telefon komórkowy, smartfon);
 • wzbogaciło słownik o słowa: „smartfon i smarwatch”;
 • umie układać zdania i dzielić je na słowa;
 • wzbogaciło słownik o słowa: nadawca i odbiorca;
 • utrwala poznane litery i cyfry;
 • rozwija umiejętności niewerbalnego porozumiewania się, wyraża swoje myśli i pragnienia za pomocą plastycznych środków wyrazu;
 • wie do czego służy komputer, laptop i tablet;
 • potrafi wskazać skutki zbyt długiego siedzenia przed ekranem laptopa;
 • uczy się adresu zamieszkania;
 • pamięta o używaniu „czarodziejskich słów”;
 • precyzyjnie wycina nożyczkami;
 • dba o estetykę pracy.

III CHCĘ MIEĆ PRZYJACIELA

Dziecko:

 • zapoznało się z literą „Y, y” wielką i małą , drukowaną i pisaną;
 • pisze nowo poznaną literę po śladzie i samodzielnie;
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej wyrazów;
 • słucha uważnie utworów literackich, wypowiada się na ich temat;
 • nazywa zwierzęta domowe i opowiada o nich;
 • uczy się czytać krótkie wyrazy i zdania;
 • wie na czym polega opieka nad zwierzętami;
 • maluje farbami na określony temat;
 • potrafi uzasadnić zdanie „Pies jest przyjacielem człowieka” ;
 • zapoznało się z wyposażeniem akwarium oraz różnymi rodzajami ryb akwariowych i ich potrzebami;
 • zapoznało się z rodzajami banknotów i monet, potrafi wskazać te, które mają największą i najmniejszą wartość;
 • dodaje i odejmuje z wykorzystaniem liczmanów, utrwala znajomość poznanych cyfr.

II JESIENNA POGODA

Dziecko:

 • występuje na uroczystości z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę – recytuje wiersze, śpiewa piosenki, wykonuje inscenizację muzyczno- teatralną, tańczy poloneza;
 • zapoznało się ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią ( deszcz, wiatr, mgła,… );
 • rozróżnia symbole pogodowe;
 • potrafi określić pogodę;
 • wypowiada się nt. zjawisk atmosferycznych;
 • tworzy pracę techniką „mokre w mokrym”;
 • słucha wiersza i analizuje jego treść;
 • poznało cyfrę 5.

I JESTEM MAŁYM PATRIOTĄ

Dziecko:

 • zapoznało się z literą „D, d” wielką i małą , drukowaną i pisaną;
 • pisze nowo poznaną literę po śladzie i samodzielnie;
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej wyrazów;
 • słucha uważnie utworów literackich, wypowiada się na ich temat;
 • recytuje wiersz z pamięci „Katechizm polskiego dziecka” W. Bełzy;
 • zna barwy narodowe;
 • potrafi zaśpiewać piosenkę „Kocham Polskę”;
 • zapoznało się dzieci z symbolami narodowymi, barwami ojczystymi oraz historią powstania państwa polskiego;
 • opowie legendę „O Lechu, Czechu i Rusie”;
 • wie kim był Józef Piłsudski;
 • wyjaśnia znaczenie słowa niepodległość;
 • zna tekst i melodię hymnu;
 • potrafi zaśpiewać hymn;
 • przyjmuje właściwa postawę podczas słuchania i śpiewania hymnu.