Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc kwiecień 2021, opracowane przez A. Żółkowską

Tydzień I: Ruch to zdrowie

Cele:

 • wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • zwrócenie uwagi dzieci na znaczenie ruchu dla ich rozwoju,
 • zachęcanie do wspólnych zabawa na świeżym powietrzu z opiekunami i rówieśnikami

Tydzień II: Zwierzęta na wsi

Cele:

 • zapoznanie ze zwierzętami hodowanymi w gospodarstwie,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy,
 • wdrażanie do aktywnego udziału w zajęciach,ci i mowy,
 • rozwijanie spostrzegawczości i mowy,
 • wzbogacanie słownika o nowe pojęcia,
 • poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych na wsi,
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta,
 • kształtowanie głosu i umiejętności posługiwania się nim.

Tydzień III: Dbamy o Ziemię

Cele:

 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • zachęcanie dzieci do wypowiadania się na forum grupy,
 • doskonalenie umiejętności segregowania odpadów,
 • poznanie sposobów wykorzystania surowców wtórnych,
 • rozwijanie inwencji twórczej,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i tworzenia par,
 • wdrażanie do samodzielności i umiejętności współdziałania w zespole.