Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze styczeń 2021

IV W lodowej krainie

Dziecko:

 • dokonuje analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej wyrazów;
 • układa proste wyrazy z poznanych liter z rozsypanki wyrazowej;
 • słucha uważnie utworów literackich, wypowiada się na ich temat;
 • zapoznało się z ciekawostkami dotyczącymi Eskimosów, ich zwyczajów i ich codziennego życia;
 • zapoznało się z nazwami i wyglądem zwierząt zamieszkujących Arktykę;
 • wie, w jaki sposób zwierzęta przystosowały się do niekorzystnych warunków atmosferycznych;
 • buduje dłuższe, poprawne gramatycznie wypowiedzi;
 • dodaje i odejmuje na liczmanach, podaje wynik, wskazuje odpowiednią liczbę;
 • zapisuje działania matematyczne;
 • zna rożne rodzaje zegarów współczesnych i dawnych;
 • wie, na czym polega odczytywanie godziny na zegarze elektronicznym i wskazówkowym;
 • lepi z plasteliny, rozwijając umiejętności manualne i inwencję twórczą;
 • buduje igloo, lepi bałwana ze śniegu;
 • wzbogaciło słownictwo o nowe pojęcia przyrodnicze.