Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne


Miesiąc: kwiecień 2021 r.
I tydzień: „Mój dom”
Opracowała: mgr Agnieszka Stelmach

Dziecko:
● zapoznaje się z wyglądem i nazwami różnych domów
● wzbogaca swój słownik o nowe pojęcia
● rozwija umiejętność wypowiadania się na określony temat
● utrwala swój adres zamieszkania
● analizuje treść utworu i nazywa poszczególne emocje
● udziela odpowiedzi zdaniami poprawnymi pod względem gramatycznym
● kształtuje postawę patriotyczną
● zapoznaje się z literą „p” – małą i wielką, drukowaną i pisaną/dzieci 6 – letnie
i dzieci chętne

doskonali umiejętność analizy i syntezy głoskowej/sylabowej
● utrwala poznane figury geometryczne i rozwija intuicję geometryczną
prawidłowo określa i porównuje wysokości,
● rozumie i stosuje pojęcia: wyższy, niższy, najwyższy ( dzieci 6 – letnie)
● rozwija pamięć muzyczną poprzez utrwalanie słów i melodii piosenki „Przedszkole drugi dom”
● rozwija umiejętności rozplanowania pracy na powierzchni kartonu podczas pracy plastycznej
● dba o własne bezpieczeństwo podczas zabawy w sali i ogrodzie przedszkolnym
● rozwija wyobraźnię przestrzenną oraz własną kreatywność poprzez zabawę Darami Froebla
● rozwija ogólną sprawność podczas ćwiczeń gimnastycznych oraz zabaw ruchowych w sali
i w ogrodzie
● przygotowuje się do nauki czytania i pisania
● doskonali spostrzegawczość wzrokową i wrażliwość słuchową