Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Miesiąc: kwiecień 2021 r.
II i III tydzień: „Dbamy o ziemię”
Opracowała: mgr Agnieszka Stelmach
Dziecko:

● uważnie słucha utworów literackich i potrafi wypowiedzieć się na temat wysłuchanej treści
● wzbogaca swój słownik i wiedzę z zakresu ekologii
rozumie potrzebę segregacji śmieci i oszczędzania wody
poznaje literę z – małą i wielką, drukowaną i pisaną orazćwiczy jej pisanie
● bierze udział w realizacja modułu ”Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – „Eko -kalendarz”
● uczestniczy w uroczystych obchodach „Dnia Ziemi”
● tworzy zbiory i określa ich liczebność
● dostrzega i kontynuuje rytmy 3 i 4 – elementowe
● doskonali umiejętność określania stron i kierunków
utrwala pojęcia dotyczące położenia przedmiotów w stosunku do własnej i innej osoby
● rozwija umiejętności manualne,  planowania kompozycji i zmysł estetyki poprzez prace plastyczne.
● kształtuje pamięć muzyczną i rozwija poczucie rytmu poprzez naukę i utrwalanie piosenek
rozwija swoje zainteresowania przyrodnicze podczas zabaw w ogródku

dba o własne bezpieczeństwo podczas zabawy w sali, w ogrodzie przedszkolnym oraz spacerów – dostrzega sytuacje zagrażające bezpieczeństwu
● rozwija sprawność podczas ćwiczeń gimnastycznych oraz zabaw ruchowych
● przygotowuje się do nauki czytania i pisania
● doskonali spostrzegawczość wzrokową i wrażliwość słuchową