Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Miesiąc: kwiecień 2021 r.
IV tydzień: „Jestem Polakiem i Europejczykiem”
Opracowała: mgr Agnieszka Stelmach


Dziecko:
utrwala wiadomości dotyczące własnego kraju
● rozumie pojęcie Unii Europejskiej i zapoznaje się z wyglądem flagi UE
poznaje kraje znajdujące się w Europie
rozwija umiejętność uważnego słuchania i wypowiadania się pełnym zadaniem
● poznaje literę fmałą i wielką, drukowaną i pisaną oraz ćwiczy jej pisanie
● rozumie, że każdy człowiek ma takie same prawa niezależnie od rasy i kraju pochodzenia
● doskonali umiejętność przeliczania przedmiotów za pomocą liczebników porządkowych
● poszerza swój zakres liczenia
● poznaje wygląd waluty euro
rozwija umiejętności manualne i koordynację ruchowo – wzrokową
● doskonali umiejętność rysowania postaci
● zapoznaje się z melodią Beethovena jako hymnem Unii Europejskiej
rozwija swoje zainteresowania przyrodnicze podczas zabaw w ogródku

dba o własne bezpieczeństwo podczas zabawy w sali, w ogrodzie przedszkolnym
● rozwija sprawność podczas ćwiczeń gimnastycznych oraz zabaw ruchowych
● przygotowuje się do nauki czytania i pisania
● doskonali spostrzegawczość wzrokową i wrażliwość słuchową