Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Miesiąc: czerwiec 2021 r.
II tydzień: „Muzyka wokół nas”
Opracowała: mgr Agnieszka Stelmach
Dziecko:

uważnie słucha i udziela odpowiedzi dotyczące wysłuchanego wiersza
● wzbogaca swoją wiedzę na temat instrumentów muzycznych i pojęć związanych z filharmonią

● poznaje postać Fryderyka Chopina
doskonali umiejętność układania i odczytywania prostych wyrazów
● wie czym jest cierpliwość, pasja i zaangażowanie
● rozwija umiejętność logicznego myślenia i rozwiązywania zagadek
● doskonali umiejętność rozpoznawania stron i kierunków
● poszerza zakres przeliczania za pomocą liczebników porządkowych
● potrafi skonstruować własny instrument muzyczny
● wykonuje improwizację plastyczną 10 -palcami do otworu F. Chopina „Deszczowe”
● bierze udział w zabawach muzyczno – ruchowych i czerpie z nich radość

rozumie konieczność noszenia nakrycia głowy i przebywania w zacienionych miejscach podczas zabawy w ogrodzie
● dba o własne bezpieczeństwo podczas zabawy w sali, w ogrodzie i podczas zabaw w piaskownicy – dostrzega sytuacje zagrażające bezpieczeństwu
● przygotowuje się do nauki czytania i pisania
● doskonali spostrzegawczość wzrokową i wrażliwość słuchową