Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Miesiąc: czerwiec 2021 r.
III tydzień: „Czym podróżujemy?”
Opracowała: mgr Agnieszka Stelmach
Dziecko:

rozumie i przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek
● czerpie radość i zacieśnia przyjacielskie relacje z rówieśnikami
● utrwala nazwy pojazdów
● poznaje zasady podróżowania różnymi środkami transportu

● doskonali pamięć i wymowę poprzez recytację tekstu
● doskonali umiejętność układania i odczytywania prostych wyrazów
● utrwala nazwy i wygląd poznanych figur geometrycznych
● doskonali intuicję geometryczną
● utrwala nominały monet i banknotów
● rozumie wartość pieniądza jako środka płatniczego
● rozwija małą motorykę poprzez doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami
● umiejętnie planuje swoją pracę plastyczno – techniczną
● kształtuje poczucie rytmu, słuch i pamięć muzyczną
● rozumie konieczność noszenia nakrycia głowy podczas przebywania na słońcu
● odczuwa przyjemność z obcowania ze zwierzętami podczas przejazdu kucykiem lub bryczką

● dba o własne bezpieczeństwo podczas zabawy w sali, w ogrodzie i podczas zabaw w piaskownicy – dostrzega sytuacje zagrażające bezpieczeństwu
● przygotowuje się do nauki czytania i pisania
● doskonali spostrzegawczość wzrokową i wrażliwość słuchową