Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne II grupa

Miesiąc: czerwiec 2021 r.
IV i V tydzień: „Wakacje tuż, tuż……”
Opracowała: mgr Agnieszka Stelmach
Dziecko:

poznaje charakterystyczne cechy lata i utrwala pory roku
● doskonali umiejętność wypowiadania się na temat wysłuchanej treści

● zna zasady bezpiecznego wypoczynku
● poznaje charakterystyczne cechy regionów Polski i dostrzega piękno polskich krajobrazów
● doskonali pamięć i poprawną wymowę
● pokonuje tremę poprzez prezentację własnych umiejętności recytatorskich i wokalnych
● utrwala pojęcie zbioru i praktyczne używanie pojęć „mniej”, „więcej”, „tyle samo”
● dostrzega powtarzalność rytmów i wychwytuje niepasujące elementy
● porównuje i szereguje przedmioty według wielkości używając pojęć: „mały”, „duży”, „mniejszy”, „większy”, „taki sam”
● rozwija wyobraźnię plastyczną poprzez wykonywanie prac plastycznych
● umiejętnie planuje swoją pracę plastyczno – techniczną
● dostrzega odprężający wpływ odgłosów natury na samopoczucie
● kształtuje poczucie rytmu, słuch i pamięć muzyczną
● rozwija umiejętność tworzenia akompaniamentu do piosenek
● rozumie konieczność noszenia nakrycia głowy podczas przebywania na słońcu

● dba o własne bezpieczeństwo podczas zabawy w sali, w ogrodzie i podczas zabaw w piaskownicy – dostrzega sytuacje zagrażające bezpieczeństwu
● przygotowuje się do nauki czytania i pisania
● doskonali spostrzegawczość wzrokową i wrażliwość słuchową