Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne
II grupa

Miesiąc: luty 2021 r.
IV tydzień: „Bajki i baśnie”
Opracowała: mgr Agnieszka Stelmach

Dziecko:
● rozumie znaczenie książki oraz umiejętności czytania w życiu człowieka
● rozwija umiejętność analizowania usłyszanej treści, myślenia przyczynowo – skutkowego oraz zainteresowania czytelnicze
● samodzielnie tworzy zasady i je przestrzega
● wie, że książki trzeba szanować
● zapoznaje się z literą „j” – małą i wielką, drukowaną i pisaną/dzieci 6 – letnie
i dzieci chętne

doskonali umiejętność analizy i syntezy głoskowej/sylabowej
● rozwija umiejętność przeliczania elementów i wyznaczania określonego elementu w szeregu
● poznaje zapis graficzny liczby 9
● utrwala stosunki przestrzenne
● rozwija pamięć muzyczną i kształtuje poczucie rytmu poprzez naukę piosenki
● dba o prawidłowe rozplanowanie pracy i ujęcie tła w pracy plastycznej
● rozwija zainteresowania techniczne
● dba o własne bezpieczeństwo podczas zabawy w sali i ogrodzie przedszkolnym
● rozwija wyobraźnię przestrzenną oraz własną kreatywność poprzez zabawę Darami Froebla
● rozwija ogólną sprawność podczas ćwiczeń gimnastycznych oraz zabaw ruchowych w sali
i w ogrodzie
● przygotowuje się do nauki czytania i pisania
● doskonali spostrzegawczość wzrokową i wrażliwość słuchową