Zawieszenie zajęć

Dyrektor przedszkola informuje o zawieszeniu zajęć w Przedszkolu od dnia 23 listopada do 25 listopada 2020 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach § 17 ust. 1 i 2. Zajęcia zawieszamy ze względu na awarię pieca grzewczego. Nie możemy zapewnić ciepłej wody oraz wymaganej minimalnej temperatury w pomieszczeniach przedszkola.
Usunięcie awarii przewidujemy 25 listopada 2020 r.